خبرهای داخلی

انفجاری در کابل جان سه تن را گرفت

انفجاری حوالی ساعت هفت صبح امروز در ساحه مکروریان اول رخداد.
این انفجار در جاده یی کنار وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین صورت گرفت.
جنرال محمد سالم الماس رییس تحقیقات مبارزه با جرایم جنایی کابل به آژانس باختر گقت، انفجار در یک بس کوچک کارمندان ریاست آبرسانی صورت گرفته است.
وی گفت در این انفجار سه تن به شهادت رسیدند و یک نفر دیگر زخم برداشتند.
جنرال الماس خاطر نشان کرد که انفجار ناشی از ماین چسپی بوده است و پولیس در زمینه به تحقیق می پردازد.