ورزش

تیم فوتبال پوهنځی ژورنالیزم قهرمان مسابقات فوتبال پوهنتون کابل شد

تیم فوتبال پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل قهرمان مسابقات فوتبال میان تیم های ۱۸ پوهنحی این  پوهنتون   شد.

منقوش نسیمی رئیس فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان با ارسال خبرنامه یی به آژانس باختر نگاشته است که  این مسابقات که به منظور انتخاب بهترین بازیکنان به تیم منتخب فوتبال پوهنتون کابل از تاریخ ۲ ثور سال جاری آغاز گردیده بود و تیم های پوهنځی های وترنری و ژورنالیزم به فاینل این مسابقات راه یافتند که در نتیجه پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل حایز مقام قهرمانی این مسابقات شد.

به گفته منع قرار است در آینده نزدیک مسابقات فوتبال میان تیم های منتخب پوهنتون های مرکز و ولایات دایر گردیده و یک تیم منتخب دیگر از میان نخبه ترین بازیکنان جهت رایابی به تیم منتخب فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان انتخاب گردد