خبرهای ورزشی

پیروزی دیگر تیم ملی کرکت افغانستان مقابل ایرلند

تیم ملی کرکت کشور درنیمه اول بسیار خوب درخشید و338 دوش انجام داد.
دومین رویارویی تیم ملی کرکت کشور با ایرلند ساعت هشت ونیم در ورزشگاه نویدای هندوستان آغاز شد.
تیم کرکت افغانستان توپ زدن را آغاز کرد.
کرکت بازان کشوردر پنچاه آور وبا ازدست دادن تمام ویکت 338 دوش اجام دادند. اصفر استانکزی کپتان تیم 101 دوش، رحمت شاه 68 ، شهزاد محمدی 63 ، نورعلی ځدران 23 ، سمع الله شینواری و محمد نبی هرکدام 14 ، شفیق الله 35 ،راشید خان 6 دوش انجام دادند.
در مقابل تیم کرکت ایرلند با بدست آوردن 304 دوش با از دست دادن تمام بازی کنان اش دومین شکست خود را پذیرفت.

راشد خان آرمان بازی کن تیم ملی باز هم در این بازی خوب  درخشید و توانست 6 بازیکن حریف را از میدان خارچ کند
آبی پوشان کشور درنخستین بازی 50 آور به روز چهارشنبه گذشته توانست از سد ایرلند بگذرد. کرکت بازان افغان در سه بازی بیست آور نیزبرایرلند پیروزشده اند
این دو تیم سه بازی 50 آور و4 بازی 20 آور بین المللی دیگر را برگزارمی کنند.
شورای جهانی کرکت تصمیم دارد شمار تیم های عضو دایمی شورای جهانی کرکت یا آی سی سی را از ده به 12 تیم افزایش دهد که تیم ملی کرکت افغانستان وایرلند می کوشنند که دررده بندی جدید شورای جهانی کرکت قرارگیرند . ده تیم عضویت دایمی این شورا را دارند.
اگرچه اعضای شورای جهانی کرکت دراین اواخرتصمیم گرفته است که مساله عضویت دایمی را ازبین برده و به اساس برد وباخت هرتیم در رده اول الی دوازدهم قرار بگیرد.