خبرهای داخلی

دومین جلسه به منظور بحث روی آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات دایر گردید

دومین جلسه به منظور بحث روی آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات شام روز گذشته با اشتراک کمیشنران کمیسیون های انتخابات، نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و سفرای شماری از کشورهای خارجی مقیم افغانستان دایر گردید.
به اساس معلومات دفترسخنگوی ریس جمهور در این جلسه که در ارگ انجام شد و در آن برعلاوۀ رئیس جمهور، قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و شماری از وزرای کابینه نیز حضور داشتند، ابتدا نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، در رابطه به برنامه های کمیسیون های مذکور و چالش های پیشرو معلومات ارائه کردند.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افزود که سه کمیته ایجاد شده که در بخش های حقوقی، تخنیکی و مالی کار می کنند و گزارش تخنیکی تا یک هفته دیگر نهایی می گردد. وی همچنان خاطرنشان کرد که ارزیابی بودجه برای برگزاری انتخابات صورت گرفته است و بزودی نهایی خواهد شد.
نجیب الله احمدزی گفت که انتخابات های گذشته مصارف زیاد داشته اند و تلاش داریم تا هزینه های انتخابات آینده واقع بینانه تنظیم شود. همچنان فعالیت ها روی پلان های کاری جریان دارد و در این راستا با احزاب سیاسی و نهادهای مدنی بحث صورت گرفته است.
وی تصریح کرد که شماری از بست های خالی در کمیسیون انتخابات وجود دارند که روی استخدام در این بست ها کار جریان دارد.
عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که یکی از برنامه های ما الکترونیکی سازی سیستم شکایات است و همچنان کار روی مسایل حقوقی، سیستم سازی و پروسه استخدام جریان دارد.
سپس سفرای شماری از کشورهای خارجی مقیم افغانستان هر کدام در مورد برنامه های کاری کمیسیون ها، اولویت و ضروریات آنان بحث کردند.
نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد گفت، خرسند است که رئیس جمهور و حکومت افغانستان با جدیت، مسئله انتخابات را تعقیب می کنند. وی افزود که ارادۀ حکومت را برای برگزاری انتخابات شفاف درک می نماید.
تادامیچی یوماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد، خاطرنشان کرد که ضروریات کمیسیون مستقل انتخابات در پلان های ارائه شده قابل درک است و در این زمینه اقدامات همه جانبه صورت خواهد گرفت.
نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که از لحاظ تخنیکی، هیات بررسی را روی دست دارد و در راستای کمک مورد نیاز به کمیسیون های انتخابات، اقدام خواهد شد.
معاون سفیر امریکا، و سفرای آلمان و اتحادیه اروپا نیز نظریات خویش را در زمینه شریک ساختند و در رابطه به تامین منابع مالی انتخابات، گفتند که در این رابطه نیاز به پلان جامع می باشد و با روسای کمیسیون های انتخاباتی روی عناصر آن صحبت کرده اند. آنان خاطرنشان نمودند که اقدامات عملی برای اجرای پلان ها روی دست گرفته شود.
داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه گفت که زمان بندی مشخص ایجاد شود تا کمیسیون مستقل انتخابات به اساس آن پلان های خود را عملی سازد.
قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، گفت که طرح حوزه های انتخاباتی از سوی کمیسیون انتخابات ارزیابی شود و در زمان تعین شده، نهایی گردد. وی افزود: سرنوشت ریاست دارالانشای انتخابات مشخص شود و تقویم انتخابات نیز تا ختم سال جاری مشخص گردد.
معاون دوم رئیس جمهور همچنان گفت که کمیسیون های انتخاباتی در رابطه به کارت رای دهی و ثبت نام کاندیدان پلان های شانرا مشخص سازند.
رئیس جمهور غنی از ارائه معلومات روسای کمیسیون های انتخاباتی تشکری کرده، گفت که استقلالیت شما ناشی از قانون است و اقدامات تان باید بر اساس اصول و قوانین حاکم باشد.
رئیس جمهور، گفت که با توجه به اینکه کمیسیون های انتخاباتی در عملکرد و تصمیم گیری های خود مستقل اند، اما در عرصه های که نیاز به کمک دارند، دولت تسهیلات لازم را فراهم می سازد.
وی افزود: سه شخصی را که کمیسیون انتخابات برای پست ریاست دارالانشا معرفی کرده بود، به این دلیل امضا نشد تا کمیسیون واضح سازد که این تصمیم به اتفاق آرا و بر اساس طرزالعمل و قوانین صورت گرفته است و یا خیر.
رئیس جمهور گفت که موفقیت کمیسیون های انتخابات متکی به وحدت نظر، شفافیت و استقلال آنها می باشد.
محمد اشرف غنی از جامعه بین المللی نیز تشکری کرده، گفت که یک پلان منظم بودجوی و مالی در همکاری وزارت مالیه ترتیب شود و در جلسه بعدی ارائه گردد.
رئیس جمهور از کمیته کاری دونرها تقاضا کرد تا با کمیسیون مستقل انتخابات روی تامین منابع مالی انتخابات گفتگو نماید و همچنان از کمیسیون انتخابات خواست تا اقدامات خود را سرعت ببخشد و پروسه استخدام را با شفافیت آغاز کند. وی همچنان گفت که به منظور ایجاد فضای اعتماد، نهادهای بین المللی از جریان استخدام نظارت کنند.
رئیس جمهور غنی از سازمان ملل متحد بخاطر همکاری های تخنیکی تشکری کرده، گفت: همانطوریکه ما حسابده و با شفافیت عمل می کنیم، ملل متحد نیز با روحیه حسابدهی و شفافیت عمل کند.
رئیس جمهور کشور تصریح کرد که برعکس گذشته، سرمایه گذاری ها روی نهادهای انتخاباتی باید پایدار باشد که در دروۀ های بعدی نیز از آن استفاده صورت گیرد.
در پایان این جلسه، سفرای کشورهای اشتراک کننده تاکید کردند که خواست رئیس جمهور را در بحث ها در نظر خواهند گرفت و از تجارب گذشته در پلانهای خویش استفاده خواهند کرد.