خبرهای خارجی

امضا قرارداد فروش طیارات جنگی آواکس روسی به هند

روسیه با هند قرارداد فروش طیاره های اکتشافی معروف به رادارهای پرنده نظامی امضا کرد که توان ردیابی همزمان 300 هدف از فاصله 300 کیلومتری را دارد.

خبرگزاری ایتارتاس امروز چهارشنبه به نقل از یوری اسلوسار رئیس شرکت طیارهسازی روسیه اعلام کرد که دو کشور قرارداد فروش هواپیماهای اکتشافی از نوع «ای-50.ای.ایی» را امضا کرده اند.
در این گزارش، به ارزش قرار داد و شمار هواپیماهای مورد توافق اشاره ای نشده است.

طیاره های اکتشافی ای-50.ای.ایی که ظاهری شبیه آواکس امریکایی دارد، قادر به ردیابی هواپیماها در مسافت بیش از 300 کیلومتر و راکت های بالدار تا 215 کیلومتر هستند.

این طیاره می تواند بطور همزمان تا 300 هدف پرنده را شناسایی و تحت نظر داشته باشد. 

هند شریک عمده نظامی روسیه است و انواع تسلیحات پیشرفته به ارزش میلیاردها دالر از این کشور خریداری کرده است.

به گزارش رسانه ها، هند و روسیه به تازگی قرارداد فروش جنگنده های نسل پنجم تی 50 را نیز نهایی کرده اند.

هند در نظر دارد، 144 فروند جنگنده تی-50 را از روسیه وارد و سپس جنگنده های میگ-21و میگ-27 را بتدریج از خدمت خارج کند