خبرهای داخلی

وعدۀ وزیرداخله افغانستان بررفع چالش های موجود پولیس درغرب کشور

مشکلات سر راه پولیس در غرب کشور بررسی گردید.

جنرال  تاج محمد جاهد وزیر امورداخله طی یک ویدیو کنفرانس با قوماندانان زون 606 انصار، قوماندان امنیه هرات، قوماندان لوای نمبر 5 پولیس سرحدی، قوماندان لوای نمبر 3 امن و نظم عامه و هیئت رهبری زون ساحوی 606 انصار با استماع گزارش های مربوط به زون غرب، از برنامه های ویژه و پلان های وسیع برای برطرف ساختن مشکلات سر راه پولیس زون غرب سخن گفت.

وزیر امورداخله مکافات و مجازات در نظام را یک اصل دانسته به مسئولان بلندپایه پولیس هدایت داد تا آنعده منسوبانی که در وظایف شایستگی و لیاقت دارند مورد مکافات قرار دهند.

پاسوال حسن شاه فروغ قوماندان زون ساحوی 606 انصار نیز ضمن صحبتی از آمادگی نیروهای تحت امرش در ساحات ولایات هرات، فراه، غور و بادغیس به وزیر امورداخله اطمینان سپرده گفت: تمام پرسونل طور 24 ساعته بالای وظایف شان حاضر بوده و در امر حفاظت از میهن و تمامیت ارضی بدون خستگی تلاش می نمایند.

جنرال فروغ به شکست مخالفین مسلح دولت در ولایات فراه و بادغیس اشاره نموده افزود: افراد مسلح مخالف دولت توان مقابله رویارو را با قوای امنیتی و دفاعی افغان نداشته و در بعضی موارد اقدام به کارگذاری ماین در مسیر شاهراه ها و مناطق مسکونی مینمایند که با اطلاعات دقیق و تلاش پرسونل این ماین ها نیز کشف و خنثی شده اند.

قوماندان زون انصار یکبار دیگر از توجهات ویژه وزارت امورداخله در امر اکمال و تجهیز نیروهای پولیس در حوزه غرب تشکر نموده خواهان جدیت بیشتر مقام وزارت امورداخله برای حل برخی مشکلات لوژستیکی، تسلیحاتی و استحکاماتی پولیس گردید که از سوی وزیر امور داخله قول مساعد داده شد