چهره ها

تورنجنرال پروفیسور اکادمیسین داکتر موسی وردگ

 الحاج تورنجنرال پروفیسور اکادمیسین داکتر موسی وردگ

داکتر محــــمد موسی “وردگ” در سال 1949م در قریه صدوخیل سید آباد میدان وردگ چشم به جهان گشود تعلیمات ابتدایی را الی صنف ششم در مکتب تکیه وردگ و تحصیلات بعدی را الی صنف دوازدهم در حربی ښوونځی . تحصیــلات عالی را در اکادمی علوم طب نظامی اتحاد شوروی سابق بنام کیروف در شهر لیــــنینگراد (سنت پترز بورگ امروزی) روسیه با اخذ دیپلوم ایم دی ــ ماستری بامدال طلا در سال 1975 اخذ نمود، دیپلوم های ایم ایس و پی ایچ دی یعنی دوکتورا در سال 1977 اخذ نمود. دیپلوم دوکتورا عالی علوم طب دی ایس سی در سال 1982 بدست آورد و از سال 1992 بحیث عضو انجمن بین المللی جراحان و اورتوپیدستان جــــهان (سیکوت) از سال 2004 بحیث عضو انجـــمن سراسری دوکتوان روسیه فدراتیف بود. اولین اکادمسین اکادمــــی علوم افغانستان در رشته طب 1986، پوهاندی رسید

افتخارات علمی
دارای یک سند اختراع و 86 میتود جدید جراحی اورتوبیدی تائید شده در جهان.

تالیفات
اضافه تر از 200 مضامین علمی در مجلات داخلی – 69 مضامین علمی در مجلات خارجی – 14 کتاب تدریسی در داخل کشور یک کتاب تحقیقــی بــه لـسان روسی در فدراتیف روسیه به چاپ رسانده است و یک کتاب تحقیقی به لسان انگیسی داخل سی دی، اشتراک فعال در 41 کنفرانس بین المللی در خارج از کشور منجمله دوکنگره اورتوپیدیستان جهان در کوریا جنوبی و استانبول
موسس مکتب اورتوپیدی و تراماتولـــوژی در افغانستان، موسس مجله صحت در افغانــــستان، چهار تن از دوکتوران را به سویه پی ایچ دی و 37 تن به سویه تخصص تربیه نموده است. رائج کننده میتود هــــای مدرن معــــالجه در تراوماتولوگ و اورتوپیدی از قبــل اوستیوسنتیز خارج محراقی عظام طویله اندوپروتـیز مفاصل بزرگ خـــلفی ستون فقرات در کشــور غیر ثابت آن وغیره.

اجرای وظایف دولتی
شف سرویس جراحی سپتیک و بنیاد گر آن
سرطبیب شفاخانه شهید سردار محمد داوؤد خان
آمر ترماتولوژی اردو آن وقت افغانستان
قوماندان و اساس گزار پوهنځی طب نظامی
معاون اکادمی علوم علوم طبی
قوماندا اکادمی علوم طبی قوای مصلح
قوماندان شورای مشورتی ریاست جمهوری در سال 1372

 قوماندان عمومی قوماندانیت صحیه اردو
معاون وزیر دفاع در امور صحت
اساس گذار و ریس افتخاری مرکز علوم طب اکادمی علوم افغانستان
پروفیسور وردگ بتاریخ ۲۳جدی ۱۳۹۵هـ ش داعی اجل را لبیک گفت و به ابدیت پیوست.
روحش شاد و یادش گرامی باد