خبرهای داخلی فرهنگ و هنر

پوهنتون شیکاگو امریکا دربخش باستانشناسی با وزارت اطلاعات وفرهنگ همکاری میکند

پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروزدردیدار با رییس بخش شرق شناسی پوهنتون شیکاگو ایالات متحده امریکا، دررابطه همکاری های آن انستیتوت دربخش باستانشناسی با این وزارت صحبت کرد.

دراین دیدار پروفیسورگیلزستاین رییس بخش شرق شناسی پوهنتون شیکاگو ایالات متحده امریکا ازهمکاری آن پوهنتون با بخش باستانشناسی افغانستان تا سال ۲۰۱۸ میلادی ، اطمینان داد.

وی خاطرنشان ساخت که دراین مدت بخش شرق شناسی پوهنتون شیکا گو دررابطه به نقشه کشی ساحات باستانی ، استفاده از ( جی آی اس ) وسایل و سامان آلات مدرن باستانشناسی و درزمینه کارعملی ، باستانشناسان ریاست باستانشناسی ، محصلان دیپارتمنت باستانشناسی پوهنتون کابل و انستیتوت باستانشناسی اکادمی علوم را آموزش میدهند.

همینگون دراین دیدار سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درکنار قدردانی از همکاری های آن انستیتوت با بخش باستانشناسی کشور، ازمسول بخش شرق شناسی پوهنتون شیکاگو تقاضا کرد که باستانشناسان امریکایی درکارحفریات پرويژه های آثارباستانی وکار عملی باستانشناسی نیز با این وزارت همکاری نمایند.

جانب امریکایی آماده گی خود را درزمینه های یاد شده ابراز داشته گفت که دوتن از استادان بخش باستانشناسی خویش را بخاطرتدریس مضامین ، ترمیم آثارو روش تحقیق باستانشناسی ، به منظور آموزش باستانشناسان افغان معرفی خواهند کرد.

نظر بدهید