چهره ها

پروفیسور سـید الف شـاه غضنفر

پروفیسور سـید الف شـاه غضنفر در ۱٦ دلو ۱٣٠٦ بـه‌دنیـا آمـد. وی ۱۴ سال داشت که به مکتب راه یافت و پس از شش سال، مکتب ابتدایی را در کلنگار لوگر به پایان رسانید. وی از جمله اولین شاگاردان دوره دوساله پرستاری پس از دو سال تحصیل نظری و یک سال کار عملی، از آن‌جا فارغ‌التحصیل گردید.

مدتی در بخش عقلی و عصبی و دفتر تدریسی فاکولته طب کابل خدمت کرد و سپس در دارالمعلمین شبانه و مکتب حبیبیه به تحصیل ادامه داد و در سال ۱۳۳٠ خورشیدی دیپلوم بکلوریا را با درجه عالی به‌دست آورد.

در سال ۱۳۳۱ خورشیدی، با دریافت بورسیه تحصیلی از جانب دولت افغانستان، به لبنان رفت و پس از چهار سال تحصیل، در رشتۀ شیمی از پوهنتون امريکايی بيروت مدرک لیسانس به‌دست آورد و در مجموع مدت ۸ سال در این دانشگاۀ ادامه تحصیل داد و در نهایت در رشته (طب) مدرک خود را به درجه‌ عالی به دست اورد.

در سال ۱۳۴۱ خورشید، دکتر غضنفر با دریافت یک پاداش بیست هزار دلاری از یک بنیاد علمی ایالات متحدۀ امریکا برای تأسیس یک آزمایشگاه (لابراتوار) تحقیقاتی در بخش بیوشیمی دانشکدۀ طب کابل، به افغانستان بازگشت و ایجاد (لابراتوار) بيوشيمی که محصلان رشتۀ طب در آن آرمایش می‌کنند، از جمله دستاوردهای وی بود از دیگر دسـتاوردهای او نصـب دسـتگاه سـيروم‌سـازی در شفاخانه علی‌آبـاد کابل اسـت، که مدت طولانی برای ‌تمام بیمارسـتان‌های این شـهر سـيروم تهیه می‌کـرد.

افـزون بر ایـن، او بنیـان‌گـزار ریاسـت صـحت‌عامـۀ و مکتـب نرسـنگ نیـز بـود دکتر غضنفر، استاد بيوشيمی در دانشکدۀ طب کابل بود و افزون بر سی سال تدریس در این دانشکده، در سمت‌های مختلف دولتی، از جمله: به‌عنوان مدیر مرکز تحقیقات علمی پوهنتون کابل، مدیر تدریسی طب کابل، رئیس موسسه صحت عامه، رییس برنامه‌ریزی ریاسـت امور داوا سازی، رئیس ارتباط بین‌المللی و رئیس فاکولته طب کابل، و ۱۴ سال به‌عنوان مشاور تربیتی سازمان صحی جهان (WHO) در افغانستان، با شایستگی و صداقت به‌طور خستگی‌ناپذیر خدمت کرد. پروفسور غضنفر، تا پایان عمر خویش که علیل و ناتوان شده بود، به خدمت برای علم طبابت ادامه داد. او در حمل ۱۳۸۸، در اثر یک سکتۀ قلبی، بينايی خود را از دست است. سرانجام، دکتر غضنفر، شب پنجشنبه اول حمل ۱٣۹٢ خورشیدی به عمر ۸۵ سالگی درگذشت.