اقتصادی

وزیر مالیه تعهدنامۀ کنوانسیون آروشا را امضاء نمود

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه امروز مالیه تعهدنامۀ کنوانسیون آروشا را به منظور حکومتداری خوب و عصر سازی گمرکات با کانیو میکوریا، سکرتر جنرال سازمان جهانی گمرکات وباحضور کازونری اگراشی، مسئول انکشاف ظرفیت های این سازمان برای حوزه آسیا امضاء نمود.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه، اعلامیۀ مذکور دولت های در حال انکشاف را در زمینۀ رسیدن به اهداف ملی مانند تسهیلات تجارتی، اصلاحات و مبارزه علیه فساد کمک می کند.
وزیر مالیه هنگام امضاء این تعهد نامه کنوانسیون گفت: الحاق افغانستان به کنوانسیون آروشا به ما کمک میکند تا زیرساخت ها و ظرفیت منابع بشری خود را در بخش گمرکات تقویت بخشیم تا ضمن جمع آوری عواید ملی، اقتصاد را رشد داده و با گمرکات کشورهای همسایه متصل شویم. و این یگانه وسیله خوبی است که باعث توسعه اقتصادی، کاریابی و افزایش تجارت با کشورهای منطقه می گردد.
وی افزود: بزودی یک تن افغان مجرب و متعهد به حيث اتشۀ تخنیکی/گمركي بخاطر تحکیم هر چه بیشتر روابط با سازمان جهانی گمرکات به اين سازمان معرفى خواهد شد.
افغانستان با امضاء این کنوانسیون در بخش های ده گانه (رهبری و تعهد، چارچوب حقوقی، شفافیت، اتومات سازی، اصلاحات و مدرنیزاسیون، بررسی و تحقیق، طرز سلوک، مدیریت منابع بشری، فرهنگ اداری وارتباط مؤثر با سکتور خصوصی ) تعهدات خود را عملی می سازد.
محترم کانیو میکوریا، سکرتر جنرال سازمان جهانی گمرکات گفت که این سازمان به حیث خانوادۀ گمرکات جهان است و ما دربخش های عصری سازی گمرکات افغانستان، ارتقاء ظرفیت و مدیریت بهتر گمرکات علاقمند هستیم کمک ها و تجارب خود را شریک سازیم.
قابل تذکر است که کنوانسیون آروشا ابزار قانونی سازمان تجارتی جهانی در رابطه به حکومتداری خوب، یکپارچگی در انجام وظایف و مبارزه با فساد می باشد که در جولای ۱۹۹۳ در شهر آروشا تانزانیا به امضاء رسید، و در جون سال ۲۰۰۳ مورد بازنگری قرار گرفت.

نظر بدهید