خبرهای خارجی

وزیردفاع امریکا پایگاه های اضافی در افغانستان را مسدود میکند

وزارت دفاع ملی گفته است که با مسدود کردن پایگاه های اضافی درافغانستان ملیارد ها دالر صرفه جویی خواهد شد.

 به گزارش آژانس باختر ، روز نامه واشنگتن پست به نقل از وزیر دفاع ایالات متحده امریکا نوشته است وزیر دفاع امریکا به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان کانگرس کشورش گفته است که تاسیسات پنتاگون درحال حاضر بیش از آن است که درعملیات ها ازآن استفاده میشود.

به گفته وی بامسدودساختن پایگاه های اضافی امریکا درافغانستان، دریک دوره پنج ساله ده میلیارد دالر صرفه جویی خواهد شد

نظر بدهید