خبرهای داخلی

وزير ماليه هژده پروژه انکشافی را در نشست بانک انکشاف اسلامی ارائه کرد

وزير ماليه در نشست سالانه بانک انکشافی اسلامی در شهر جده عربستان سعودی شرکت و هژده پروژه انکشافی را ارائه کرد.
اکلیل حکیمی وزير ماليه در حاشيۀ اين نشست با داكتر بندار حجار، رئيس بانك انكشاف اسلامى(IDB) در رابطه به كمك هاى آن بانك به افغانستان، پيشنهاد ١٨ پروژۀ جديد، بشمول خط آهن أقينه – اندخوى، سرك حلقوى كابل، پروژه هاى زراعت براى عودت كننده گان، اعمار مكاتب و شفاخانه ها، پروژه هاى خانه سازى و ديگر موارد مهم را ارئه و پیرامون آن بحث و تبادل نظر نمود.
قرار است در آيندۀ نزديك تيم تخنيكى اين بانك براى مطالعه فرصت هاى سرمايه گذارى عازم افغانستان گردند.
طبق یک خبر دیگر: اکلیل حکیمی، وزیر مالیه ديروز با عادل احمد الجبير، وزير امور خارجۀ كشور شاهي عربستان سعودى در رياض پايتخت اين كشور ملاقات نموده ، دررابطه به روابط دوجانبه ميان دو كشور، پروسه صلح و پروژه هاى كه از جانب عربستان سعودى تمويل مالى ميگردد، بحث نمود، خواهان تحكيم روابط دوستانۀ و برادرانه اين كشور با افغانستان شد .