خبرهای داخلی فرهنگ و هنر

وزارت اطلاعات وفرهنگ از جشن نوروز تجليل كرد

????????????????????????????????????

به گراميداشت از جشن باستاني و ملي نوروز محفلي امروز ازسوي وزارت اطلاعات وفرهنگ درباغ بابرشاه دركابل برگزار شد.
درمحفليكه به همين مناسبت درباغ بابرشاه دركابل برگزارشد، پيام محمد اشرف غني رييس جمهوري اسلامي افغانستان توسط پوهنوال لعل پاچاعثماني مشاور رييس جمهور به خوانش گرفته شد، دربيام رييس جمهور ضمن تبريكي به مناسبت اين روز از وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطربرگزاري اين محفل امتنان شد
همچنان درپيام رييس جمهور نوروز نه تنها به عنوان يك ميراث عنعنوي ملي و بين المللي است بلكه فرصت خوبی براي جلب توجه ما به حفظ محيط زيست وستايش زيبايی طبيعت ونيز قدرداني از نعمت هاي خداوندی است .
دربخش ديگر پيام رييس جمهوري ابراز اميدواري شد كه كسانی كه به انديشه تخريب كشور فكر ميكنند ، بايد به تعميرو آبادي كشور بينديشند .
همچنان محمد اشرف غني در اين پيام از مردم خواست تا به نهال شانی بپردازند زيرا درخت نشان زندگي است در ادامه پيام از وزارت اطلاعات و فرهنگ براي برگزاري اين جشن يكبار ديگر قدرداني صورت گرفت .
دراين محفل همچنان پيام رييس اجراييه حكومت وحدت ملي توسط دولت شاه حبيب مشاور رياست اجراييه به خوانش گرفته شد.
در اين پيام گفته شد ، مسرورم كه جشن نوروز و سال نو خورشيدي درفضاي اخوت وبرادري دركشور بزرگداشت ميشود ومردم ما سال سختي را درپشت سر گذاشتند كه اگر ازيكسو از اثر بارندگي ها شماري از هموطنان ما خساره مند شدند وتلفات انساني داشتيم از سوي ديگر ازلحاظ امنيتي با آزمون سخت مواجه بوديم و خوشبختانه از اين آزمون ها موفق بدر شديم .
رييس اجراييه درپيامش بر ايجاد صلح دركشور تاكيد كرد و خاطر نشان نمود كه دروازه حكومت وحدت ملي براي مذاكره وصلح هميشه به روي مخالفان مسلح دولت باز است.
در اين محفل پوهاند محمد رسول باوري سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ حلول نوروز باستاني وسال نوخورشيدی را به رييس جمهوري اسلامي افغانستان ، رييس اجراييه حكومت وحدت ملي ، اعضاي كابينه، شورای ملي و ستره محكمه وكافه ملت افغانستان تبريك وتهنيت گفت وسال جديدرا سال عاري از جنگ وخشونت وسال صلح وآرامي دركشور ارزوكرد.
پوهاند محمد رسول باوري براتحاد و يكپارچگي مردم كشور براي آوردن صلح ، پيشرفت ترقي درعرصه هاي مختلف تاكيد كرد و گفت اتحاد ومتحد بودن ملت ما ميتواند مارا به آرزوهای مان برساند .
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان كرد جشن نوروز به عقايد ديني ما ربطي ندارد وبزرگداشت از اين جشن فرهنگي و عنعنوي بزرگداشت از زنده شدن طبيعت است و نوروز در اشعار شاعران چون فرخي سيستاني ، سنايي غزنوي و ساير شاعران كشور گنجانيده شده است و اين جشن به انواع گوناگون درزمان هاي پادشاه هاي كشور ما عبدالرحمن خان ، حبيب الله خان وغاز امان الله خان تجليل ميشد كه اسناد ان در ارشيف ملي وزارت اطلاعات وفرهنگ موجود ميباشد .
در این محفل اکادمیسین سلیمان لایق شاعر ونویسنده توانای کشور گفت که نوروز را درشرایطی جشن میگیریم که متاسفانه کشور ما مورد تجاوز دشمنان قرارگرفته است .
اکادمیسین سلیمان لایق خاطرنشان کرد که نوروز مذهبی نیست بلکه تبرک است و وزارت اطلاعات وفرهنگ بابرگزاری این محفل کار قابل تقدیر کرده است که به دور از هرنوع تعصب، نوروز را بزرگداشت کرد .
وی امیدواری کرد که سال نیکودرپیش باشد و این سال به آب شدن یخ های تعصب قومی ، سمتی وزبانی درکشور بیانجامد .
دراین محفل سید اقا حسین فاضل سانچارکی معین امور نشرات ، روسا وکارمندان وزارت اطلاعات وفرهنگ وشماری از مسوولان دولتی وشهروندان خارجی اشتراک داشتند.
محفل به نمایش های تیاتر وفلم های مستند و موسیقی پایان یافت .