خبرهای داخلی

معاون رییس جمهور: حمایت امریکا و جامعه جهانی از دولت افغانستان، به قوت خود باقی است

خانم ماری سکاری، سفیر کشور ناروی در افغانستان، دیروز با قانونپوه سرور دانش معاون رییس جمهور دیدار کرد.

دراین دیدار، ادامۀ همکاری ها و حمایت سیاسی جامعه جهانی از دولت افغانستان، مسائل مربوط به انتخابات، تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی، مبارزه با فساد و اصلاحات اداری مورد بحث قرا گرفت.

در ابتدا معاون رییس جمهور از همکاری های که دولت ناروی در بخش های مختلف در گذشته و یک ونیم دهۀ اخیر با مردم افغانستان داشته است، قدر دانی کردو گفت که کشور ناروی در نحوۀ حکومتداری، حمایت از دموکراسی، تأمین حقوق حقوق بشر و دسترسی شهروندان به ارائه خدمات یکی از کشور های نمونه درجهان است.

قانونپوه دانش در مورد ادامه همکاری سیاسی بین دولت افغانستان و جامعه جهانی در عرصه های مختلف به خصوص در امر مبارزه با تروریزم گفت که حمایت جامعه جهانی به عنوان همکاران بین المللی افغانستان و ازجمله ایالات متحده امریکا از دولت افغانستان همچون گذشته به قوت خود باقی است.

معاون رییس جمهور گفت حکومت افغانستان با اینکه به تأمین صلح و مذاکره با مخالفان مسلح دولت تأکید دارد؛ اما پالیسی و استراتیژی حکومت افغانستان مبنی بر مبارزۀ قاطع با تروریزم و افراط گرایی واضح است و هیچ تردیدی در آن نیست.

وی با اشاره به اینکه هماهنگی و برنامه ریزی های مشترک بین حکومت افغانستان و همکاران بین المللی آن به خصوص نیروهای مأموریت حمایت قاطع بیش از گذشته تقویت یافته است گفت : برخی از اختلاف نظرها مبنی بر چگونگی مبارزه با تروریزم که در سطح  ملی مطرح می شود، مصرف سیاسی دارد.

قانونپوه دانش به همکاری بیشتر جامعه جهانی  و نیروهای بین المللی در تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی کشور تأکید کردو گفت که حکومت افغانستان نیز به منظور تقویت هرچه بیشتر نیروهای امنیتی و مبارزه با فساد  گام های بسیاری  برداشته است که خوشبختانه مشکلات در امور مالی تا حدودی به اداره درآمده است، اما کافی نیست و این حرکت همچنان رو به جلو ادامه دارد.

معاون رییس جمهور در مورد انتخابات نیز گفت که تا چند روز دیگرکاری هیئتی که به منظور امکان سنجی برگزاری انتخابات برقی توظیف شده بود پایان یافته نتایج بررسی آنان به حکومت تحویل داده می شود که درآن صورت تصمیم نهایی در مورد انتخابات به زودی اتخاذ می گردد.

به گفته معاون رییس جمهور حکومت افغانستان و کمیسیونهای انتخاباتی با اتفاق نظر و به منظور تأمین شفافیت، صرفه جویی در هزینه و تهداب گذاری فرایندی که در آینده نیز مورد استفاده قرار گیرد به برگزاری انتخابات برقی تأکید دارد.

وی علاوه بر این، آغاز توزیع تذکره برقی را مکمل برقی شدن روندهای انتخاباتی خوانده تصریح کرد که طرح کمیسیون انتخابات مبنی بر تعیین چگونگی حوزه های انتخاباتی به حکومت رسیده و بررسی های ابتدایی دراین زمینه جریان دارد.

قانونپوه دانش با اشاره به نقش همکاران بین المللی افغانستان، تجارب و نقش سازمان ملل متحد را در برگزاری انتخابات پر اهمیت خواندو گفت: از دید هیئت رهبری حکومت وحدت ملی هرمکانیزم و راهکاری که ازسوی دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد برای تأمین بودجه انتخابات در نظر گرفته شود مورد قبول است.

در این دیدار خانم ماری سکاری،سفیر کشور ناروی در افغانستان، از پیشرفت های حکومت افغانستان در زمینه های مختلف از جمله، برگزاری انتخابات، مبارزه با پدیده فساد به خصوص در نهادهای امنیتی، توسعه مناسبات سیاسی بین افغانستان و جامعۀ جهانی ابراز خرسندی کرد.

وی گفت حکومت ناروی برای کمک به دولت و مردم افغانستان متعهد است و تعهدات ارائه شده در کنفرانس های وارسا و بروکسل نشانۀ عزم قاطع دولت ناروی به کمک و همکاری حکومت وحدت ملی است.

وی در مورد انتخابات نیز گفت که همکاران بین المللی افغانستان از نتایج بررسی های هیئت امکان سنجی برقی شدن روند انتخابات اعلام حمایت خواهد کرد ولی آنچه که برای جامعۀ جهانی بیشتر مورد تأکید قرار دارد این است که روند انتخابات به صورت آزاد، منصفانه سراسری وشفاف برگزار شود.

سفیر کشور ناروی، ضمن تأکید شفافیت مکانیزم تأمین بودجه انتخابات گفت که انتخابات یگانه راه مسالمت آمیز انتقال قدرت و توسعۀ دموکراسی درافغانستان است و جامعه جهانی دراین زمینه دولت و مردم افغانستان را یاری خواهد کرد.

وی از اقدامات حکومت افغانستان مبنی بر مبارزه با فساد و تطبیق اصلاحات در نهادهای امنیتی استقبال کردو گفت که  همکاری کشور ناروی در برنامه ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی افغان  ادامه خواهد یافت.