فرهنگ و هنر

مسجد جامع تاریخی قلعت غزنین بازسازی شد

کار مرمت و بازسازی مسجد جامع تاریخی قلعت غزنین تکمیل و دیروز به بهره برداری سپرده شد.

به گزارش آژانس باختر، در مراسمی که به منظور افتتاح این مسجد شریف تاریخی ازسوی ریاست اطلاعات وفرهنگ با حضور انجنیرعبدالکریم متین والی غزنی، اعضای شورای ولایتی، علما و بزرگان آن ولایت تدویر یافته بود، والی غزنی ترمیم مسجد تاریخی قلعت غزنین را یکی از دست آورد های بزرگ این ولایت خواند و افزود که این مسجد قبل از دوره غزنویان ساخته شده است وطی چند سال گذشته بر اثر حادثات طبیعی برخی از ساحات آن قسماَ تخریب گردیده بود که پنج سال قبل کارمرمت و بازسازی آن ازسوی وزارت اطلاعات وفرهنگ آغاز و امروز تکمیل گردید.

والی غزنی از کارکرد های وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطر مرمت و بازسازی بنا های تاریخی آن ولایت قدردانی نمود و به ریاست حج و اوقاف این ولایت هدایت داد تا در حفظ ونگهداری این مسجد که از جمله بناء های تاریخی غزنی است، کوشا باشد.

بشیر محمدی رییس اطلاعات وفرهنگ غزنی گفت که این پروژه بیش از دوازده میلیون افغانی هزینه برداشت که ازبودجه انکشافی وزارت اطلاعات وفرهنگ پرداخته شد و کار مرمت و بازسازی آن طی پنج سال گذشته تکمیل گردید.

وی افزود که کار مرمت و بازسازی مقبره تاریخی شامیرپالیزوان نیز و در آینده نزدیک به پایان خواهد رسید

نظر بدهید