خبرهای ورزشی

مسابقات فوتبال درهرات آغاز شد

A football player kicks the ball during the UEFA Champions League football match Lille vs. Copenhagen on August 29, 2012 at the Grand stade in Villeneuve d’Ascq, northern France. AFP PHOTO DENIS CHARLET

به پیشواز بیست و پنج حمل روز هرات مسابقات فوتبال میان تیم های برتر هرات دیروز آغاز شد.
نجیب الله نوروزی ، مسوول تخنیکی فوتبال هرات  گفت: این مسابقات بین تیم های اتفاق ، صرافان ، انصاری و استقلال راه اندازی شده است .
دربازی دیروز تیم های اتفاق و صرافان در برابر انصاری و استقلال پیروز شدند.
قرار است امروز در بازی اتفاق و صرافان قهرمان این مسابقات مشخص شود .