فرهنگ و هنر

مرگ قلم سیال جلال نورانی را برای ابد ساکت ساخت

جلال نورانی ،روزنامه نگار ، نمایشنامه نویس و طنز پرداز شناخته شده کشور امروز ۷ حمل مصادف به ۲۷ ماه جاری عیسوی که برابر به روز جهانی تیاتر می باشد با جهان فانی و داع کرد.
نورانی که پیوسته می گفت: من یک خدمتگار فرهنگ این وطنم ، دروطن فقیرانه زندگی کرد اما هرگز در راستای خدمت به فرهنگ غفلت نکرد.
او در دهه شصت خورشیدی گزیده های از طنز ها وترجمه های طنزی خود را به گونه مستقل منتشر کرده که از آن جمله می توان از ” ای هموبیچاره گگ اس” وچه کنم عادتم شده ” را نامبرد با اختصار کلام ۱۴ اثر ترجمه شده نورانی اقبال چاپ یافته است و ۲۵ اثر دیگر که شامل نوشته های او می باشد به شکل کتاب چاپ شده است .
مرحوم نورانی در سال ۱۳۲۷ خورشیدی درکابل به دنیا آمد ودر سال ۱۳۵۱ خورشیدی از فاکولته حقوق پوهنتون کابل فارغ و بقیه دوره تحصیلات را در اتحاد شوروی سابق به پایان برد.
او هنوز در پوهنتون درس می خواند که از سوی حلقه های مطبوعاتی کابل به عنوان طنز پرداز شناخته شد .
نورانی با تلخ وشیرین روز گار پرورده شده بود ، نورانی مدتها مدیر مسوول مجله ” دکمکیانو انیس” مجله ” ژوندون ” و روزنامه ” انیس” بود .
جلال نورانی پس از ۱۸ سال زندگی در آسترالیا به وطن برگشت مدتی بحیث مشاور در و زارت ا طلاعات وفرهنگ ورئیس عمومی مطابع آزادی کار کرد. با دریغ که عمراو پایان یافت و با خانواده ، فرهنگیان کشور وداع کرد.