خبرهای داخلی

محمد اشرف غنی : متعهد به آوردن اصلاحات ریشه دار و بنیادی درنظام هستیم

محمد اشرف غنی رییس جمهوراسلامی افغانستان امروز دریک نشست خبری از نتایج سفرش به سه کشورآسیای میانه معلومات داد.
رییس جمهور غنی دراین نشست خبری یاد آورشد که روابط اقتصادی و سیاسی افغانستان با کشور های آسیا ی میانه درحال رشد است واکنون تاجکستان ، ترکمنستان ، ازبکستان و قزاقستان متحدین و شرکای خوب تجاری افغانستان اند .
او از گسترش هرچه بیشتر روابط میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه سخن گفت .
محمد اشرف غنی دراین نشست خبری یاد آور شد که تا شش ماه دیگر مشکل سرپرستی درکابینه حل خواهدشد.
او ضمناً تاکید کرد که متعهد به اصلاحات درنظام افغانستان است . اصلاحات که ریشه دار و غیرقابل باز گشت باشد.
رییس جمهور غنی دراین نشست دررابطه به ملاقات اخیر بانواز شریف نخست وزیر پاکستان گفت که درملاقات با صدراعظم پاکستان تنها مسایل اقتصادی مورد بحث قرارگرفته است .

نظر بدهید