فرهنگ و هنر

مجسمه بودای شش هزار ساله از زیرآب کشف شد

کاهش ده متری سطح آب دریاچه “ژویشیان ” درچین موجب پدیدار شدن مجسمه شش هزار ساله بودا شد.
به گزارش رسانه های بین المللی، این مجسمه توسط یک مرد دهاتی کشف شده است.
گفته میشود که این مجسمه با کاهش آب سطح دریاچه که به دلیل انجام پروژه های بازسازی رخ داده بود ، معلوم شده و توسط اهالی قریه کشف گردیده است، حکاکی های روی مجسمه بودا به دلیل که زیر آب بوده کاملاً دست نخورده و سالم باقی مانده است .
این مجسمه تقریباً سه اعشاریه هشت متر ارتفاع دارد . باید گفت که بررسی ها به منظور کشف اطلاعات بیش تر و دقیق تر جریان دارد.