خبرهای داخلی

عملیات نظامی در ساحات نا امن غزنی آغاز شد

عملیات نظامی مشعل دیروز در چوکات عملیات بهاری خالد در ولایت غزنی آغاز شد.
حنیف رضایی سخنگوی لوای سه قول اردوی ۲۰۳ تندر مستقر در غزنی گفت که این عملیات با مساعی مشترک نهادهای نظامی زون جنوب شرق تحت قومانده برید جنرال عبدالواسع (میلاد) قوماندان قول اردوی ۲۰۳ تندر و لوای سوم اردوی ملی مقیم در غزنی، و دیگر نهادهای نظامی زون جنوب شرق آغاز گردید.
این عملیات به حمایت و پشتیبانی قوای هوایی کشور به منظور پاکسازی ساحات، از بین بردن لانه های دشمن و تامین حاکمیت قانون و ثبات، حکومت داری خوب، همسو با مردم در ساحات نا امن ولایت غزنی آغاز شده است.

نظر بدهید