صحت

سیگار می تواند درعملکرد یک سوم ژن های انسان اختلال ایجاد کند

عضوهیات علمی مرکز ناباروری پژوهشگاه ابن سینا گفت:حدود ۲۱ هزار ژن در انسان شناسایی شده که یک سوم آنها می تواند در اثر مصرف سیگار دچار اختلال عملکردی شوند.
این ماده دخانی می تواند عملکرد تا ۷ هزار ژن را تغییر بدهد؛ این تغییر عملکرد می تواند سبب بروز بیماری هایی مانند ناباروری، سرطان و بیماری قلبی – ریوی شود.
سیگار نکشیدن عملکرد تعدادی از ژن های انسان را به حالت اولیه و صحیح خود برنمی گردد؛ هرچند آنها از لحاظ تعدادی کم هستند ولی عوارض مهمی می توانند ایجاد کنند.
ترک سیگار سبب بهبود عملکرد سلول های مختلف می شود، در مورد اسپرم طی مدت ۳ تا ۶ ماه تاثیر قطع مصرف سیگار خود را نشان خواهد داد.
افراد سیگاری دارای فرزند هستند و سیگار مشکلی در ناباروری آنها ایجاد نکرده است، استعمال سیگار تنها علت ناباروری نیست و کسانی که در شرایط نامناسب جسمی اقدام به مصرف سیگار می کنند دچار آسیب جدی خواهند شد و ممکن است نابارور شوند.
اگر سیگار و قلیان با هم استفاده شوند، آسیب رسانی آنها مضاعف شده و آسیب بیشتری می زند.
اختلال در کیفیت و کمیت اسپرم، آسیب به ماده ژنتیکی اسپرم و تغییرات ِاپی ژنتیکی، سه آسیب اصلی ناشی از مصرف دخانیات است.
نتایج مطالعات نشان می دهد که مصرف سیگار تا ۳۰ درصد در کمیت اسپرم و تا ۴۲ درصد در کیفیت اسپرم می تواند اختلال ایجاد کند.
عامل ۹۰ درصد مشکلات ریوی، ۸۰ درصد برونشیت مزمن، و ۲۵ درصد سایر بیماری ها ناشی از مصرف دخانیات است.
۵۰ درصد علت مرگ های ناشی از بیماری های قلبی و سکته مغزی، مصرف دخانیات است که متاسفانه در این افراد ۲ تا ۴ برابر است. ابتلا به سرطان ریه در سیگاری ها ۲۳ برابر در مردان و ۱۳ برابر در زنان بیشتر است و نوزادانی که از مادران سیگاری متولد می شوند حدود ۳۰۰ گرم کم وزن تر هستند.

نظر بدهید