خبرهای داخلی صحت

ساختمان شفاخانه شیخ زاید افتتاح شد

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، شفاخانه شیخ زاید را افتتاح کرد.
درمراسم افتتاح این مرکز صحی، دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، دوکتور نسرین اوریاخیل وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا ومعلولین، احمد ناصر الخواجه نماینده کشور امارات متحده عربی و شماری از نماینده گان پارلمان اشتراک ورزیده بودند.
این شفاخانه دارای صد بستر بود که در دو طبقه در بخش های، عاجل، تشخیصیه که شامل لابراتوار، اکسری، سیتی اسکن میباشد، ذخیره گاه ادویه، ملزمه طبی، تجهیزات طبی و غیر طبی، اشپز خانه، دوبی خانه، سرد خانه، حفظ و مراقبت، بخش اداری، پایواز خانه، معلومات، مسجد شریف، مراقبت های جدی، عملیاتخانه، ریکوری مراقبت های بعد از عملیات و انستیزی (ریکوری)، بخش تعقیم، مریضان سراپا و ساحه مریضان داخل بستر، به همکاری کشور دوست امارات متحده عربی اعمار گردیده است.
دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه، به نمایندگی از حکومت و مردم افغانستان از کمک مالی بنیاد خیریه شیخ زاید و کشور امارات متحده عربی قدر دانی نموده و ابراز امیدواری نمود که این مرکز روزی به یک مرکز تخصصی به سطح منطقه مبدل گردد.
همچنان رییس اجراییه حکومت وحدت ملی اظهار نمود که، حکومت وحدت ملی متعهد است، تا بخش صحت را به خصوص خدمات تخصصی صحی را به منظور بلند بردن کیفیت خدمات صحی و سطح دانش مسلکی دوکتوران حمایت نماید.
در همین حال دوکتور فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه کشور در مراسم گشایش این مرکز صحبت نموده گفت”تجدید حیات ابتکارات، فرصت هایست که سالهای دراز به باد فراموشی سپرده شده بود، این شفاخانه با وجود نیاز مبرم مردم به تسهیلات صحی مدت یازده سال غیر فعال بوده و به یک ساحه متروکه مبدل شده بود. این عمل موجب رنجش نهاد تمویل کننده و ضیاء فرصت بهره وری از این مرکز گردیده بود. با فعال ساختن این شفاخانه یکبار دیگر وزارت صحت عامه تعهد راسخ خویش را مبنی بر استفاده موثر از منابع موجود ملی در امر بهبود کیفیت و کمیت عرضه خدمات صحی برای مردم اعلام میدارد.”
از سوی دیگر وزیر صحت عامه کشور، از ایجاد مرکز نیوروساینس یا جراحی اعصاب در این شفاخانه خبر داده بیان نمود:” برای اولین بار در افغانستان بخش جراحی اعصاب یا نیورو ساینس را در این شفاخانه ایجاد گردیده که این مرکز یک نیاز مبرم برای مردم کشور محسوب میگردید. بیشتر مردم ازین بابت جهت تداوی به خارج از کشور سفر می نمودند و این مرکز از رفتن مردم در خارج از کشور تا اندازه ای جلوگیری خواهد نمود.”
بیشتر از هفتادویک هزار واقعات جراحی اعصاب و پنجاه هزار واقعات سکته مغزی، بیش هزار واقعه تومور قفی و بیست و نه هزار ششصد واقعه عملیات های کمر در افغانستان سالانه به ثبت رسیده است.
قرارداد اعمار شفاخانه شیخ زاید، به تاریخ ۴ میزان ۱۳۸۵ به کمک مالی مؤسسه خیریه “زاید بن سلطان آل نهیان” مستقر در ابوظبی با شرکت ساختمانی الشرق به امضاء رسید و در همان سال کار اعمار ان عملاً اغاز گردید. شفاخانه نام برده شده با هزینه مجموعی چهار میلیون دالر امریکایی، در دو مرحله دو میلیون دالری در سال ۱۳۸۸ کار اعمار آن تکمیل گردید.