خبرهای داخلی

دهشت افگنان بالای قو ماندانی امنیه پکتیا حمله کردند

دهشت افگنان صبح امروز بالای قوماندانی امنیه پکتیا در شهر گردیز حمله گروهی کردند.

سردارولی تبسم سخنگوی قوماندانی امنیه ولایت پکتیا گفت،  یکی از این دهشت افگنان نخست موتر پر از مواد انفجاری را در نزدیک دروازه  قوماندانی امنیه انفجار داند وسه تن دیگر آنان تلاش کردند  تا به قوماندانی امنیه داخل شوند.

وی افزود که دو تن از آنان توسط نیروهای امنیتی کشته شد ویکی آنها تاکنون به مقاومت  می پردازد.

وی گفت که به زودی نیروهای خاص پولیس به سرکوب  این دهشت افگن خواهند پرداخت .

وی از تلفات پولیس و خسارات مالی این رویداد  چیزی نگفت.

جرئیات  بعدأ ارایه میشود. 

نظر بدهید