خبرهای داخلی فرهنگ و هنر

داکتر عبدالله عبدالله به هرات سفر کرد

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی صبح امروز در راس یک هیئت به ولایت هرات سفر کرد.

دراین سفر داکتر عبدالله عبدالله با هیئت همراهش در سومین نمایشگاه صنعتی هرات شرکت می کند و نیز امور دوایر دولتی آن ولایت را مورد ارزیابی قرار می دهد.

دراین سفر رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی را وزرای  صحت عامه ، انرژی وآب ، امور زنان و وزیر دولت در امورتوریزم  وشماری از روسای ادارات مستقل همراهی می کند.