خبرهای داخلی

حمله گروهی ازمهاجمان انتحاری درشهرجلال آباد

گروهی ازمهاجمان انتحاری لحظات پیش بر یک ساختمان در  شهرجلال آباد مرکزولایت ننگرهار داخل شدند .

مهاجمان با بالا شدن برفراز یک ساختمان نیمه کاره بر آمریت حوزه اول امنیتی ، دفتر والی ننگرهار و رادیو تلویزیون ملی گلوله باری می کنند.

یک منبع امنیتی شهرجلال آباد مرکز ولایت ننگرهار که نخواست نامی ازوی برده شود به آژانس باخترگفت که مهاجمان درحال گلوله باری و درگیری بانظامیان اند.

اوگفت نظامیان می کوشند که مهاجمان را یکی پی دیگری ازپا درآورند.

گلستان غالب خبرنگار ما درشهرجلال آباد مرکزاین ولایت شرقی می گوید که نیروهای امنیتی اطراف محل رویداد را محاصره کرده اند و درگیری میان مهاجمان ونیروهای امنیتی ادامه دارد.

اوگفت که نظامیان ده ها غیرنظامی اطراف محل رویداد را ازساحه خارج کرده وبه جا های امن انتقال داده است.

ساختمانی که مهاجمان انتحاری درآن سنگرگرفته اند در مهم ترین ساحات شهرجلال آباد موقعیت دارد وبه شدت ازسوی نیروهای امنیتی اداره می شود.

جزییات این خبربعدا پخش می گردد.