اقتصادی

ثروتمندان بریتانیا پس از همه‌پرسی خروج از اروپا پولدارتر شده‌اند

فهرست ثروتمندان بریتانیا در نشریه ساندی تایمز نشان می‌دهد که ۱۰۰۰ نفر از ثروتمندترین افراد این کشور پس از همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا “ثروتمندتر شده‌اند.”

فهرست امسال نشان می‌دهد که افزایش ثروت ۱۰۰۰ ثروتمند بریتانیا نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد بوده است که در مجموع مقدار بی‌سابقه ۶۵۸ میلیارد پوند به ثروت آنها افزوده شده است.

در صدر این فهرست نام برادران هندوجا قرار دارد که در مسکن، بهداشت و صنایع نفت و گاز سرمایه‌گذاری کرده‌اند و ثروت آنها در سال جاری ۱۶.۲ میلیارد پوند رسیده است که نسبت به سال گذشته ۳.۲ میلیارد افزایش داشته است.

به گفته  واتز، احیای بازار بورس پس از همه‌پرسی سال گذشته در بریتانیا از عوامل اصلی جهش مقدار ثروت افراد ثروتمند در این کشور است.

پیش از همه‌پرسی سال گذشته در بریتانیا بسیاری از کارشناسان انتظار داشتند که بازار گرفتار رکود شود اما این اتفاق نیفتاد.