تکنالوژی

بې لېدونکې ودانۍ

یوې برتانوۍ کمپنۍ داسې بې لېدونکې ودانۍ جوړې کړي دي چې د یوې الې په مرسته په بېلابېلو شکلونو بدلېدای شي.
اندازه یې آن تر درې برابره غټېږي.
په دې کې یواځې کورونه نه دي، بلکې ګرځنده روغتونه، لوبغالي د لمر د وړانګو ښيښې(شمسۍ) او پلونه شامل دي.
دا کمپنۍ وایي چې دوی هیله داده، چې ژر تر ژره خپل تولیدات پیل کړي او بازارته یې وړاندې کړي.
دا ټول هغه څه دي چې پخوا به مو خیالي بلل، خو اوس دې برتانوۍ کمپنۍ مټې رانغاړلي او دې خیالي کار ته یې د عمل جامه ورواغوستله.

نظر بدهید