خبرهای ورزشی

بازی های مهم فوتبال در قاره اروپا

لوگو

بایرلورکوزن با بایرن مونیخ بخت آزمایی دارد
درآلمان هفت بازی فوتبال درراستای رقابت های لیگ برتر فوتبال آن کشور برگزار میگردد.
، درمهمترین این بازی ها ساعت شش عصر هاگسبورگ با کالونی وهافن هایم با مونشن بخت آزمایی دارند و ساعت ۹ شب بایرلورکوزن با بایرن مونیخ دست و پنجه نرم میکند.

درفرانسه شش بازی فوتبال برگزار میشود
درفرانسه امشب شش بازی فوتبال درادامه رقابت های لیگ برتر آنکشور برگزار میگردد.
، درمهمترین این بازی ها ساعت ۳۰/۷ نایس با ناننسی می رزمد و به دنبال آن مونتی پلیر با لورنت رنس با لیل رقابت میکند.

روم میزبان اتلانتا میباشد
درایتالیا بازی های هفته جاری لیگ برتر آنکشور با ده بازی دنبال میگردد.
، درمهمترین این بازی ها ساعت ۳۰/۵ عصر کالیاری باکیه وومیرنا ، فیورنتیا با امپولی و روم با اتلانتا می رزمند.

سوت امپتن با مانچسترستی می رزمد
رقابت های هفته سی و دوم لیگ برتر فوتبال انگلستان با هفت بازی آغاز میگردد.
، درمهمترین این بازی ها ، تاتنهم ساعت ۴ عصر میزبان رونموت است و ساعت ۳۰/۶ افرتن ازبرنلی استقبال میکند.
به همین ترتیب سوت امپتن سات ۹ شب با مانچسترستی می رزمد.

لاس پلماس پرگل باخت
بازی های هفته جاری لیگ برتر فوتبال هسپانیا شب گذشته با یک بازی آغاز یافت .
، دراین بازی اتلاتیک بلباو، پنج بریک لاس پلماس را برد.

سپورتنگ میزبان ریال مادرید است
رقابتهای هفته جاری لیگ برتر فوتبال هسپانیا با چهار بازی دنبال میشود.
درمهمترین این بازی ها سپورتنگ ساعت ۴۵/ ۶ شام ازریال مادرید استقبال میکند و ساعت نه شب اتلاتیک مادرید به استقبال اوساسونا میرود وسرانجام ساعت ۱۵/۱۱ شب با رسلونا ازریال سوسیداد استقبال میکند.