خبرهای داخلی

اکثریت کشته شدگان داعش دراچین شهروندان پاکستان اند

مقامات در وزارت دفاع ملی میگویند که درحمله بر مرکز داعشیان در اچین ننگرهار شماری از نظامیان و شهروندان پاکستانی کشته شده اند.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید به تعقیب حمله هوایی بر مرکز داعشیان دراسدخیل ولسوالی اچین ننگرهار عملیات جستجو درساحه آغاز گردیده است.
دولت وزیری میگوید که تا اکنون مرگ نودوشش تن از اعضای داعش در این رویداد تائید شده درمیان کشته شدگان افراد ارشد داعش وشماری ازنظامیان پاکستانی شامل است .
جنرال وزیری با ارایه جزئیات یاد آورد شد که درجمع کشته شدگان ابوبکر، حمزه ، شاهد ، عمر و لکان اسامه برادر حافظ سعید قوماندانان ارشد داعش در ولایت ننگرهار بودند شامل اند.
همچنان ممتاز افسر متقاعد اردوی پاکستان ، الاگیتا شهروند هند ، یاسر خراسانی ، عمران آفتاب خان باشنده ایالت پنجاب پاکستان ، شیخ اوقاص از هیئت آباد پاکستان و محمد که باگروه ترویستی لشکر طبیبه و ابسته اند نیز درجمع کشته شدگان قرار دارند.
همچنان چهار مغاره تونل های ارتباطی واستحکامات دیگر داعشی ها در ساحه کاملأ منهدم گردیده و یک موتر مملو از موادانفجاری دریک حمله هوایی درمنطقه جمال خیل ولسوالی اچین تخریب شد.
به گفته مقامات وزارت دفاع ملی، عملیات جستجو و تجسس در ساحه ادامه دارد.
ازطرف دیگر برخی منابع گفته اند که ساحه اسدخیل ولسوالی اچین از سوی نیروهای افغان وبین المللی درمحاصره است وبه خبرنگاران اجازه ورود داده نشده است .
این منابع همچنان گفته اند که احتمال ازدیاد ارقام تلفات اعضای داعش در این حمله متصور است، تیم های بررسی مصروف کار در ساحه اند مسوولان محلی ولسوالی اچین و منابع امنیتی تاکید دارند که در حمله هوایی پنجشنبه شب بر مواضع داعشیان این ساحه خالی از سکنه بود وهیچ تلفات ملکی وجودندارد .