اقتصادی

استفاده از تجارب اندونیزیا در توانمندی اقتصادی زنان

دکتور نصیر احمد اندیشه، معین اداره و منابع وزارت امور خارجه، امروز در ملاقات با خانم اگستینا ایرنی ساسیانتی، معین وزارت مشارکت جامعه جمهوری اندونیزیا که مصروف بازدید از کابل است، دیدار نمود.
معین اداره و منابع وزارت امور خارجه، از حضور معین وزارت مشارکت جامعه جمهوری اندونیزیا در سمپوزیم بین المللی زنان به افغانستان استقبال کرده و با اشاره به پیشرفت وضعیت زنان در جمهوری اندونیزیا و دستآورد های که آن کشور در راستای توانمند سازی زنان داشته است، پیشنهاد نمود تا جهت ارتقای ظرفیت زنان و توانمند سازی اقتصادی زنان افغان، از تجارب آن کشور استفاده صورت گیرد.
معین وزارت مشارکت جامعه جمهوری اندونیزیا، یاد آور شد که در جریان این سفر با وزارت امور زنان در مورد تطبیق تفاهم نامۀ که به منظور ارتقای ظرفیت و توانمند سازی زنان افغان میان دو کشور به امضا رسیده است، ملاقات و نشست تخنیکی انجام خواهند داد. همچنان یادآور شد که جمهوری اندونیزیا آمادۀ همکاری و حمایت از برنامه های ظرفیت سازی زنان افغانستان می باشد.