خبرهای خارجی

آمریکا یک شرکت چینی را به پولشویی برای کوریای شمالی متهم کرد

آمریکا به دنبال توقیف نزدیک به ۲ میلیون دالر از عایدات یک شرکت چینی است که می گوید برای پولشویی کوریای شمالی مورد استفاده قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، چین و ‌آمریکا در زمینه حل مساله اتمی شبه جزیره کوریا اختلافات زیادی دارند و بیجینگ حاضر نیست فشارهای اقتصادی فزاینده آمریکا بر کوریای شمالی را دنبال کند.
آمریکا می گوید که شرکت چینی شرکت «مینگ جونگ» پیشرو فعالیت های پولشویی برای انتقال پول از آمریکا به یک بانک تجارتی خارجی بوده است تا برای کوریای شمالی مورد استفاده قرار گیرد.

نظر بدهید