خبرهای ورزشی

آغازرقابت های ورزشی به بهانه هفته پیکار بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر

آمریت ورزشی هرات مسابقات ورزشی را به خاطر هفته پیکار بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر در ولایت هرات راه اندازی نمود.
حمیدالله کبیر آمر ورزشی از جریان مسابقات کشتی محلی که به مناسبت هفته بسیج مبارزه علیه مواد مخدردر میدان کشتی واقع دشت گازرگاه بین پهلوانان کلپ های ولایت هرات در اوزان مختلف توسط فدراسیون کشتی بلکورش تدویر یافته بود بازدید نمود.
کبیر ضمن باز دید ازین مسابقات در رابطه به هفته بسیج مبارزه با مواد مخدر با ورزشکاران صحبت نمود واز این پیکار بزرگ استقبال کرد.
غلام جیلانی دقیق رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر از همکاری اداره تربیت بدنی در راستای سهم گیری فعال شان در هفته پیکار بسیج ملی اظهارتشکر وقدردانی نموده و جمعی از پیشکسوتان و پهلوانان را با تفویض جوایز و لوح سپاس مورد تقدیر قرار داد.
طبق یک خبر دیگر: همایش کوه نوردی به مناسبت هفته کمپاین بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر درهرات برگزار شد.
به مناسبت تجلیل از هفته کمپاین بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر آمریت ورزشی هرات همایش کوه نوردی را با حضور رئیس مجمع علمی ورزشی هرات و جمع کثیری از ورزشکاران فدراسیون کوه نوردی در کوه های شمال هرات راه اندازی نمود.
آمر ورزشی پیرامون خطرات مواد مخدر در جامعه روشنی انداخت و ورزشکاران را به مبارزه علیه مواد مخدر تشویق کرد ازآنان خواست تا با تمام نیروی فکری وجسمی در راستای محو مواد مخدر مبارزه وتلاش نمایند.
بربنیاد یک خبردیگر:”مسابقات وا لیبال جام ولسوالیها درولایت هرات ادامه دارد.
فدراسیون وا لیبال طبق هدایت آمریت ورزشی به مناسبت هفته بسیج ملی علیه مواد مخدر مسابقات وا لیبال را با شرکت ۱۴ تیم از ولسوالیهای و ۲ تیم از شهرکهای اسلام قلعه و تورغندی در جمنا زیوم شهید میرویس با دیدار تیمهای وا لیبال ولسوالیها گذره و کرخ افتتاح نمود.
کبیر راجع به فواید ورزش و خطرات مواد مخدر برای اشتراک کننده گان صحبت نمود.
دیدار نخست این رقابتها تیم وا لیبال ولسوالی گذره ۳ بر۲ برنده گردید.
درختم این بازی تیم های والیبال شیندند و کهسان دومین دیدار این تورنمنت را به نمایش گذاشتند.
گفتنیست این مسابقات به مدت یکماه تحت نام جام مبارزه علیه مواد مخدر ادامه خواهد داشت.

نظر بدهید